clip_image001.gif
TITOL: Barroca mort
AUTOR: Vicent Josep Escartí
EDITORIAL: Bromera
Tema: El llibre consta de dos parts :
El tema tractat en la primera part del llibre es la duresa de viure
dins de la societat de 1620 i mes per al protagonista ja que tracta d´un
xiquet molt lleig amb problemes fisics.S´esposa al llarg de la narració les
dures situacions per la qual a tingut que pasar aquest xic al llarg de la seua
vida.
D´altra banda el tema tractat en la segona part del llibre es sobre l´epidemia
a la que estava sotmesa Valencia cap al any de 1647.


Resum:
Tot comença quan una dona va tindre un fill molt lleig, aquesta va ficar el seu fill a la vora del riu i sel va furtar.
El xiquet va ser agafat per un fuster que estava intentat agafar granotes per a mejarselas ja que estaven en un epoca on
es pasava molta fam i no n´hi havia quasi menjar. El fuster s´anomenava Patrici Gepa i va educar a aquest xiquet durant la seua vida.
La societat no aceptava a aquest xiquet com a consecuencia de la seua deformació pero la ciutat noi sabien que ell tenia la capacitat de llegir la ment de les persones
A vegades quan la gent anava a la fusteria el xiquet s´amagava per a que no l´insultaren i no el vegeren.
Un dia va coneixer a un italiá anomenat Paolo, aquets tampoc era aceptat per la societat per que era un estranger i la gent de l ciutat tenia por de que tinguera la pesta.
Aquests parlaben molt a menut i li portava inclus menjar a Paolo.Un dia quan el xiquet va anar a parlar amb ell, ell no hi estava on sempre parlaven ells de mode que el xiquet va anar debaix d´un pont on a vegades ell estaba i el va encontrar mort.
Els frares li van preparar un soterrat molt roi que aquell bo home no es mereixia.
El xiquet argumenta que ell es molt lleig , pero que un dia va arribar a encontrar un xiquet molt mes lleig que ell.
Aquest xiquet era anomenat Jaumet, el mateix nom que el frare que el va soterrar. Jaumet era un xiquet que portava dos sexes i un ull en el front, el fill era de Nofra i del seu germa Baptista .Per aquesta raó,alguns ciutadans vinguts de totes parts per a veure al xiquet, digueren que era un castic de Deu. El xiquet va morir a les dues hores de naixer.Aquesta va ser una esperiencia nova que va viure el fill del Gepa quan a soles era un solament un xiquet(Es veu reflectida la duresa de l´época).
Quan el xiquet es va fer mes gran , el fuster li va dir que tenia que aprendre com es tenia que guanyar la vida per si de cas ell es mort.
Un dies mes tard va a apareixer en la casa del fuster una donada anomenda Vicentina, aquella dona era la cosina del fuster.La dona tenia un marit anomenat Vicent.Ella va vindre per a veure con estaba Gepa ,mes tard s´en va anar de la ciutat.Uns mesos mes tard Patrici Gepa va morir com a consecuencia d´una maleida febre i el jove va heredar tot alló que pertanyia al seu pare, pero el notari va dir ( segons les lleis impostes) que Vicenta per ser familiar del fuster tendria que ferse carrec del jove i de totes les posesions d´aquest.El jove estaba disgutat per tindre que conviure amb aquests pareills de dimonis, ja que ells volien vendre totes les posesions del fuster menys la casa.
El jove no content amb la convivencia s´en va anar a casa de la amiga del seu pare , la amiga es deia Caterina.
Un dia el jove pasejava tranquilament per el pont on va trobar a Paolo mort i la corrent del riu sel va endur, ell es va agafar a una branca i es va salvar per els pels.Quan va trobar a casa de Caterina aquesta li tenia una mala noticia, aquesta noticia era que la caixa on estaba en cos del seu pare se la va endur la corrent del riu també, ell es va posar molt trist.Una vegada que Vicentina i Vicent van vendre totes les posesions s´en van anar fora de la ciuta a una altra on ells viuen.El jove es va posar content per la marxa d´aquesta parella i també perque dos homes de Cullera van a arribar a la ciutat dien que s´en van encontrar a la vora del riu Xuquer una caixa amb un cos dins i ademes tenia una gepa, de mode que aquell cos tendria que ser , el cos de Patrici Gepa.
Quan es va fer un home li agradava anar a casa dels enferms per a tratar amb ells, aquesta afició be des d´aquella vegada que una dona va anar a casa de Caterina rogant que anes a la seua casa per a posar al se fill xicotet que li posara una mortalleta , el jove fill del fuster va rogar a Deu que el deixara viu i de sopte el xiquet que estaba malalt es va posar a riure i es va curar d´una forma miraculosa.
El jove , amb el pas del temps es va fer un home adult i madur . Aquest comença a anar a les mises i les ceremonies . El fill del Gepa amb 40 anys es va començar a costarse al llit amb Caterina , ell al començament no volia pero despres li começa a agradar més, ademes la dona lo donaba una veguda que li feia sentir ms be es a dir mes calenturos. Totes les nits l´home anava a casa de Caterina per a llitarse amb ella. Al pas del temps , Caterina va morir i ell va reure totes les seues posesions , de mode que aquest ara era ben ric.Pero ell deia que l´unic que li quedaba per fer era esperar la mort sense buscarla per que Deu la posat el castig de viure molt per voler morir abans.

Resum:
En aquesta segona part es manen unes cartes don Carles Andreu en la qual cosa sel informa de la situacó en la que es troba Valencia.
Valencia es troba en una epoca de miseria i de plagat de moltes epidemies que afecten a tota la població ocasionant moltes morts.
En cada carta es descriu la situacio en la que es diu que no deixen salir de la ciutat, i que totes les persones que surten fora de la ciutat hauran de esperar a que pase una cuarentena per a que no es puga propagar les pestes.
En una altra carta conta com el virrei de la ciutat es afecta greunment com a consecuencia de les epidemies.
A l´ultim capitol quan escriu la carta es nota com esta fliuxut amb falta de forçes per a continuar i s´acomiada de don Carles reflectint la seua alegria per que ells estiguen bé.

CARACTERITZACIÓ DELS PERSONATGES:

PAOLO: Home amistos que apareix a la obra i mante una petita relació amb el fill del fuster, aquets es un estranger per consecuencia no es aceptat per la societa per por a que tinga la pesta. Es un italiá que va morir debaix del pont.El fill del Gepa va veure en la seva ment que ell havia viscut en molts palaus damunt del la mar.

PATRICI GEPA:Pare del protagonista de l´obra, en la que cal destacar que es bona persona.Aquest va recollir a el xiquet que tampoc era aceptar per la societat.Aquest home era considerat en la ciutat molt lleig , amb una peill de granota el que ninguna dona el volia sense que le pagas. A escepció de la seua cosina Vicentina qui mes tarde va vendre les seues posesions quan aquest va ser mort per consecuncia d´una febre cap al any 1652.

CATERINA: Aquesta dona va ser molt amiga del Patrici Gepa qui va ser el pare del xiquet lleig. Aquesta mes tard amb la mort del fuster i l´arribada del Vicent i Vicentina, anaba a dormir a casa seua.Caterina va ser també qui le va dir que la caixa del cos del seu pare se l´habia endut en riu Xuquer. Quan el jove va cumplir 35 anys (mes o menys) mantenia relacions sexuals amb ella , de manera que ell anava totes les nit cap a casa d´ella per a mantindre relacions sexuals.

L´ÉPOCA:
L´epoca on transcurreix l´acció es a l´época de lany 1620 on a Valencia n´hi havia una gran abundacia de pestas i moltes epidemies que afectaven a tots el homes i les dones que estaven al voltant.Tot el molt teni por de contagiarse de manera que es faien cuarentena a totes les persones que s´anaven fora de la ciutat.
Va ser una época en que es passava molta fam i es menjaven les granotes e inclus les llangostes.
L´ESPAI:
Ocorreix dins de la ciutat en la Comunitat Valenciana perque es nombra el riu Xuquer ademes de nombrar altres localitzacions prop d´aquesta com Alzira i Alcoi.

VALORACIÓ PERSONAL:

El llibre a estat bastant bé sobretot per el tema tractat , es adir, resalta molt el temps en que esta situada l´obra posant termes com les epidemies i pestes asi com inclus posa dates.Peró una miqueta curtet ja que t poca extensió i falta de noms , apareixen molts personatges i un llibre molt interesant, tant en l´historia com per la narració.

JOSE SANCHEZ(22T)

16-Maig-2008