Maite Coves,coautora de Cel Ras
Maite Coves,coautora de Cel Ras
Cel Ras
Cel Ras

1.
Títol: Cel Ras
Autors: Maite Coves Móra i Vicent F. Soler Selva
Editorial: Col·lecció Temes d'Elx, de l’Institut Municipal de Cultura
Any : 2007

2. Tema general de l'obra: Andreu i Maria, son dos germans nascuts a Elx a finals del segle XIX, de família pobre, que viuen moltes dificultats personals i socials com es la mort de Carme, la seua mare, i la vaga d’espardenyers que els va fer emigrar a Castelló. Encara així els seus esforços i les seues ganes d’aprendre fan que aquests dos personatges puguen tindre un bon futur.
La moralitat d’aquest llibre, al meu paréixer, es tracta de cuan alguna persona treballa per el seu futur aconsegueix alló que vol.

3. Argument:
Andreu i Maria son dos germans de familia pobre nascuts a Elx a les acaballes del segle XIX. Els dos viuen a "El toscar" amb els seus avis Antoni i Assumpció i amb el seu oncle Jaume, treballant tots per a l’amo, Josep Maria López Campello. També tenen altre oncle, Miquel que està en Oràn per no haber d’anar a la guerra. Desde que morí la mare, Carme, els avis s’han fet càrrec d’ells i, com son molt intel·ligents i tenen moltes ganes d’estudiar, l’amo els pagà un professor, el famós Àngel Llorca que els ensenyà moltissimes coses. L’esdeveniment de l’eclipsi fou molt educatiu i va fer que sobretot Andreu volguera estudiar astronomia. Així, al 1903, una vaga de espardenyers va fer que Paco, el pare de Andreu i Maria se’n anara a buscar treball a Castelló i els seus fills se’n anaren amb ell. Andreu, se’n anà a Tortosa, amb Landerer, un científic Valencià que quan fou l’eclipsi recomanà als savis que anaren a Elx a vore’l. Allí estudià astronomia i despres de molt esforç per part dels dos van aconseguir la seua finalitat, Andreu es va fer molt bon astrónom i Maria va aconseguir el seu somni de ser mestra. Així, els dos germans van poder construirse un bon futur estudiant i esforçant-se.

4. Tipus de narrador: El narrador d’aquesta obra es extern, més concretament omniscient, ja que ho sap tot sobre els personatges, el seus pensaments, les seues inquietuds..

5. Caracterització de tres personatges:
Andreu: Aquest es el personatge principal de aquest llibre, i durant tota la història mostra com va evolucionant. Es un xiquet molt treballador i, a més, té ganes de viure i d’aprendre cuant té temps lliure. Vol molt a la seua família, però encara així va optar per anarse’n a estudiar a Tortosa per el seu futur.

Maria: Aquesta es una xiqueta és també molt treballadora, a ella li afectà molt la mort de Carme, sa mare i es per això per el que molt joveneta ha hagut de aprendre com dur una casa ella asoles, ja que l’avia no es podia valer per si sola. Encara així, amb tota la faena que tenia, Maria s’ha interessat sepres per saber moltes coses, ja que ella sempre ha volgut ser mestra. Ella vol molt a la seua família, i al seu germà, que gràcies a ell a pogut aprendre moltes coses perquè, al ser dona, en ixa época i pobres, no podría haber anat a l’escola ni haber tingut un professor com Àngel Llorca.

Àngel Llorca: Aquest personatge es el professor de Andreu i Maria. Josep Maria López Campello (l'amo i el propietari de "El toscar") li paga per a que li done clases als dos xiquets, Àngel Llorca accepta ja que avans els había donat classe i sabia que eren uns xiquets molt llestos. A més de professor d'Andreu i Maria, Llorca es col·laborador del setmanari "El pueblo de Elche" junt a altres col·laboradors com Alfred llopis i Santiago Pomares. Llorca, ens els seus articles, critica sobretot el analfabetisme i la ignorància.

6. Època en què transcorre l'acció i durada aproximada de tots els esdeveniments narrats.
L’ època en què transcorre l’acció és a finals del segle XIX i principis del segle XX, i la durada de tots aquests esdeveniments son desde l’any 1899 al 1907, és a dir, vuit anys.

7. Llocs principals que formen el marc en què transcorren els successos narrats.
Els llocs principals en els que han transcorregut tots els fets son en Elx, en Castellò i en Tortosa, encara que també podríem esmentar Oràn, un poble de l’Àfrica en el que Miquel, el oncle de Maria i Andreu viu per escaparse de lluitar en la guerra.

8. Valoració personal
Cel Ras m'ha paregut molt interessant i molt complexa. Té un significat moralitzant, ja que Andreu i Maria han de treballar molt per a poder menjar i, després de estar tot el dia treballant lligen, estudien, aprenen.. em pareix molt educativa eixa impressió que m’han transmés, ja que jo al llegir aquesta novela m'he integrat molt en els personatges i m’ha sorprés molt el treball tan gran que fan per aprendre i les ganes de crearse bon un futur ja que ara no es aixina perquè ara tot el món pot estudiar i molta gent no vol, en canvi el somni d’aquests xiquets era treballar molt per a poder estudiar.
També m’ha agradat la descripció dels dies dels l’eclipsis, vore com evolucionen els dos germans i saber cóm pensen en eixa época, les situacións polítiques i els problemes que hi havia com la vaga dels espardenyers. L'aparició del mestre Llorca i l'astrónom Josep Landerer fa encara més educatiu la novel·la de Cel Ras i ens fa conéixer un poquet més de la história d'Elx. En definitiva, tota la novela em pareix molt satisfactória.

Laura Mª O.P. 22-C 17-5-08