1-
Títol : Dies d’ira
Autor : Vicent Josep Ecartí
Editorial : L’eclitica

Edició : 2ª edició 1993
2-
El tema de l’obra es, la narració dels oscurs y meravillosos fets que varen ocorrer en la vida d’un jove noble durant el mes de juliol de l’any 1547 al voltant d’un crim comés per aquest.
Al llibre es pot observar la gran influencia que hi tenia la religio a aquesta época y con el personatje principal utilitzaba l’escusa de la voluntat de deu per a intentar desferse dels sentiments de culpabilitat que l’invaien.

3-

Tot comença amb l’assasinat per part de Jeroni Joan Roger i Montmajor, del seu millor amic y amant, Carles Miquel, el notari de la familia. Aquest succes es va donar per l’amor que Jeroni en tenia per Carles, aquest últim va ser qui el demana que l’hi arrebatas la vida perque tenia por de que si el fera ell es condepnara als inferns. Jeroni el va fer aquest gran favor y l’ofega am les seues mans, sentint com la vida del seu amat Carles se n’anava entre les seues mans.
Despres d’aço Jeroni va caure malalt, y va tenir que fer complice del seu crim a Nofra, una doncella negra del seu palau. Jeroni coneixedor de les bruixeries d’aquesta y per evitar que cridaren els metges y descobriren el cos del seu amic, l’hi demana que le curas ella amb la seua magia. Quan aquest mirollà, pensà la forma de desferse del cos, despres de pensar sis formes de fer-ho, va a tenir una aparició o podem dir alucinació, on Deú transformà la carn del seu amic, donant-li el sabor del pa. Jeroni es menja el cos del seu amic poc a poc, fins que asoles en quedaben els ossos que no hi havia pogut menjar per la seua duresa.
Jeroni pensatiu, per encontrar una forma de desferse d’aquestos ossos, creidà a la Nofra, per a que encontras-hi la forma de fer-ho. En aquestos moments a la vall de Mondrach on hi succeix l’acció, esta sent victima d’una plaga de llangostes, i amb l’escusa de la proceció que s’anava a fer per a demanar a deu que fera desapareixer la plaga, Nofra ideà un pla amb el qual desferse del ossos, aprofitarien que la proceció aniria prop d’un barranc on la gent es desfeia dels animals morts per a que Nofra anara en un descuit y els amagara en aquest lloc.
Pero no va ocorrer aixi ja que durant la proceció un nuvol de llangostes rodegaren al grup, i formaren un remolí que va absorver Nofra amb els ossos y va fer que aquestos aparegueren molt lluny fent desapareixer els problemas de Jeroni.


4-
Narrador intern, pero fent una narració en passat, donant-li un tó de confesió dels seus crims.


5-
Jeroni: es pot definir com, com un jove ignorant de les coses de la vida, i un poc prepotent. Y que si no fora per com fa la confeció dels seus crims, podiem dir que es tracta d’un deprabat mig bojo, ja que el fet de menjarse un cos huma l’hi quita importancia al fet de l’assasinat.

Nofra: es pot definir com una bona persona y doncella, i tambe ignorant per mes o menys com totes les persones d’aquesta época, capficades per les fantasies de rites magics.

Carles: es pot definir com, un jove inteligent, encara que desgraciat per la vida, ja que volia la seua mort.


6-
Edat mitjana, juliol de 1547, dues setmanes.

7-
la Vall de Mondrach, al palau del pare de Jeroni, y al cami per la proceció.

8-
En la meua opinio, es una anomenemla novela negra. Encara pels oscurs y desagradables sucesos que narra, que ferien que molta gent deixara de llegiro, m’ha agradat molt, perque aquestos succesos l’hi donen la semblança mes real que hi ha amb el grau de monstruositat al que pot arrivar el ser human, mostrant-nos les dues cares de l’esser huma. Tambe magradat molt la narració dels fets, sense tabus, sense cap censura, ja siga dels relats sexuals o sangdolents. Pense que l’autor en aquesta obra volia fer una critica a la religio, de com aquesta com deia Marx “es l’opio del poble” de com la gent utilitza la religió com escusa per als seus actes, utilitzant aquesta historia per sintetitzar la seua idea.


9-
Fernando L B 22-T 17-5-08
dddd.jpg