images.jpg


1.-
TÍTOL: Invasió subtil i altres contes

AUTOR: Pere Calders

EDITORIAL: Edicions 62

ANY DE L’EDICIÓ: Octubre 1988

2.-

TEMA DE L’OBRA: Satiritza amb un humor intel.ligent i corrosiu l’obcecació, la falta d’imaginació i la incapacitat de l’individu per a eixir-se del seu cercle de seguretats. També critica la incapacitat de reaccionar, fins i tot davant dels fets més insòlits, d’una manera raonadament humana.

3.-

RESUM:

El testament de la hiena

A “la hiena” li havien demanat assassinar a un funcionari. Però no era massa intel.ligent i va deixar que l’engatusaren amb les paraules enganyoses i de confianÇa de la seua victima i van acabar tancant-li a la presó. Allì té temps de reflexionar sobre el treball que li havia costat aconseguir que li deixasen utilitzar el nom de la hiena, perquè hi havien tres candidats i va tindre que demostrar que ell era el més adequat per a quedarse’l. Per això pensà que deuria donar-li el privilegi d’utilitzar-lo a una altra persona ja que a ell a la presó no li servia de res. Un nom així te que ser inmortal i si el porta una persona lliure ho serà.


La lluna a casa

Un dia Joan pensà que voldria portar-se la lluna a la seua habitació i així podria dormir-se amb la seua llum. Amb el seu amic Eduard van decidir portar-la amb miralls que la reflectiren, per això feren una campanya de recollida. Varen fer un camí fins a una palancana que va ficar sobre la calaixera de la seua habitació . Son pare, al principi, va tindre dubtes de que això fora una bona idea pero Joan el va convèncer de que no feia mal a ningú i quedava molt bonica reflectida a l’ iagua, vore-la era tot un privilegi. El pare va ser comprensiu i amorós amb el seu fill i fins i tot li va recomanar que li cambiara l’aigua cada dia com si fora un peix.

L’arca de Noé

Els nois de la classe de l’intitut sempre volien formar colles i grups per a relacionar-se entre ells, per això buscaven gent amb les mateixes aficions. Hi havia uns xiquets que n’eren marginats e insultats per tota la classe, i cap el volia al seu grup. La causa era els seus cognoms: Esteve Passarell, Joan Conill, Pere Colom i Emili Roqueta per aixó decidiren juntar-se i fer el seu propi grup, L’arca de Noé. Al principi eren molt selectius i lis costava molt trobar un cognom que mereixera ser seleccionat. Però poc a poc van anar baixant el nivell d’exigència i el grup va fer-se massa gran, tothom va acabar dins del grup i només tres quedaren fora, aixó els feia ser importants per ser diferents per aixó es disolgué el grup que es deia “L’arca de Noé”.

La societat consumida

Una vegada es va posar tan de moda ficar-se una anella al nas que era quasi obligatori portar-la, així el que no la portava es trobava amb moltes desventatges que afectaven a la seua economia domèstica. Fins i tot tenien que pagar una multa si no la portaven. Però, clar, hi havia tanta demanda que l’empresa que les feia no donava a bast, i la gent es passava molt de temps esperant que li arrivara la seua anella. Al final, l’oncle Oleguer va aconseguir que pogueren fabricar ells mateixos les anelles perquè no es fabricaven prou i a més a més eren d’escasa qualitat i aixì en feien anelles de plata, d’or… Aquesta situació prou ilògica ens porta a reflexionar , si ens feren ficar-se dins d’un escaparat, no pensarien que això era una coacció si no que ens farien escaparat cada vegada més bonicos………….

4.-

TIPUS DE NARRADOR: Omniscient a totes les històries

5.-

PERSONATJES: estudiarem quatre dels personatjes que més m’han cridat l’atenció perque les històries son molt curtetes:

La Hiena: milità disciplinat i obeient, poca capacitat d’espantar, bò al fons, no massa intel.ligent però amb tendència a la meditació.

Joan: reflexiu i pacient, idealista i imiginatiu, proa madur i intel.ligent amb capacitat de dirigir i prendre decicionsi molt bon fill.

Conill: amb iniciativa i capacitat de dirigir, amb esperit de competència, prou reflexiu i flexible, ja de gran va ser un home de negocis. Deien que n’era una fura.

L’oncle Oleger: era una mostela i sempre anava al davant, amb determinació e iniciativa, no li agradava, deia ser manipulat, encara que cau al joc.

6.-

ÈPOCA I DURADA DELS ESDEVENIMENTS NARRATS:

A la majoria de les històries l’acciò transcurreix en un temps futur i hipotètic, sense olvidar que son massa fantàstiques i molt dificils d’ubicar per eixa raò.
Transcorreixen totes elles un curt espai de temps, un dia, dos……….encara que no importa massa quant duren ni s’esmenta implicitament perquè totes elles son irreals i prou absurdes.

7.-

LLOCS PRINCIPALS EN QUÈ TRANSCORREN ELS SUCCESSOS NARRATS:

Ès impossible situar a cap lloc les accions, es a dir no a un lloc concret…….al món, a la societat.
Per eixemple : “El testament de l’hiena” es desemvolupa a un despatx d’un funcionari i a una pressó, “La lluna a casa” trascorreix en un poble, principalmente al jardí i la cambra del protagonista, “L’Arca de Noé” te lloc a un institut de xiquets, i “La societat consumida” es un esdeveniment sembla mundial encara que es centrem a la ciutat on viuen els protagonistes.

8.-

VALORACIÓ PERSONAL:

L’autor reflectix un gran sentit de l’ humor davant la realitat que l’envolta. A la vegada es molt crític i una mica pessimista sobre el comportament humà, moltes vegades incoherent amb la seua pròpia natura.
L’escriptura es molt àgil amb moltes figures literàries, metàfores, ironies, ….amb un llenguatje molt colorista. Les històries estàn plenes d’imaginació i fantasia, algunes d’una manera fins i tot exagerada, que arriben a fer-les prou absurdes, però que al final ens porten a questinar-nos fins quin lloc el que ens pareix “normal” en realitat ho es.

FERNANDO ROCA GISBERT - 22T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Noelia M. T. 22-c)pere_calders.jpg
1.- TÍTOL: “Invasió subtil i altres contes”

AUTOR: Pere Calders

EDITORIAL: Col.lecció universal de butxaca. El Cangur, 58 edicions 62

ANY D´EDICIÓ: Octubre de1981.

2.-TEMA DE L´OBRA: L´autor , mitjançant aquesta obra critica diversos temas d´actualitat com son la mort, l´avanç en el camp de la medicina i de la tecnología, la degradació del nostre planeta ,així com també hi tracta de l´alma ,la comunicació entre els humans e intenta que compreguem millor de que estem formats i com reaccinem davant diverses situacions.

3.- RESUM:
EL TESTAMENT DE LA HIENA”
Hi tracta d´un home que utilitza el pseudónim de “la hiena” al que li han manat matar un home.Quan ell i l´´home al que hi te que matar estan tancats a una habitació, la hiena li diu que ell te que col.aborar per a que d´un colp siga mort i no sofrisca, (la hiena no donava gens de por)l´home li diu que n´hi ha un punt a la nuca on mors a l´instant, la hiena li diu que se´l motre i l´home agafant un utensili punxant se li la clava a la hiena i dies destres desperta a l´infermeria de la càrcel.
“ZERO A MALTHUS”
Uns japonesos han trobat un esser amb el qual la gent no es possa mai malalta però si seguaixen envegint, per aixó han establit que quant les persones arriben als 75 anys, una brigada(l´´ultima companyia)decideixen si eixa persona es suficientment important per a la hitoria o no , si no ho es, el manden a un lloc on el mataran sense que patisca dolor , si ho es, li allarguen la vida fins al 125 anys. L´oncle Valentí vol que li prolonguen la vida el temps suficient per a que es descobreisca també un esser contra lénvenyiment, pero l´ultima comnyia , no li consedeixen eixe allargament.L´oncle en un principi hi tenia por de morir però després de parlar amb uns experts hi està feliç per arribar al lloc on el tenen que llevar.
“VINC PER DONAR FE”
En un poble han mort dues persones , una dona i un home , i es pensa que hi ha sigut un vampir el culpable.El protagonista(a l´obra no diuen el seu nom) te por de que la seua cosina, Amélia, siga víctima del vampir i li diu que no isca de casa ,ella no el fa cas i la troben tumbada al carrer , com es pensa que les víctimes d´un vampir al soterrarles es converteixen en un dells , porten a la cosina a la seua casa , allí el fill del protagonista li diu a son pare que le tenen que clavar una estaca al cor, com ningú vol fer-lo , es el protagonista es qui ho fa.Com axí ja hi poden enterrarlo ho fan .Després el protagonista es dona compte que l´´home i la dona habien sigue morts per causes alimentícies , no pel vampir i que la seua cosina era propensa a desmaillarse i que ell había sigue qui la había matat.
“FILOMENA USTRELL”
Filomena es una dona que la habíen educada per a ser una ama de casa , es casa molt jove i al poc temps , el seu marit mor a la guerra i la seua mare d´una enfermetat i ella es queda sola i am un fill en camí .El seu fill era un xiquet escuàlid am les extremitaats massa curtes i per això quan el pegaven a l´´escola sempre eixia mal, parat .Cansada de aquesta situació, la mare am un sac de farina l´´ensenyava om tenia que defenderse amb el peu dret poc a poc es va fer molt bó i ningú es metia mes amb ell, es mes com hi era tan bo en defensa va arribar a ser un jugador de futbol molt bo .La seua mare va viure prop per a vore´l ser famos.El fill,Felipó, cada vegada que li feien una entrevista li agraia tot a la seua mare.

4.-TIPUS DE NARRADOR: En “El testament de la “hiena”” , en “Zero a Malthus” i en “Vinc per donar fe” hi es tracta d´un narrador intern protagonista , mentre que en “Filomena Ustrell” hi es tracta d´un narradorn extern omniscient.

5.-PERSONATGES:
Com que ni ha molts personatges a cada historia , hi he elegit un del protagonistes de cada conte.
La hiena: Home disciplinat i obedient pero tambè ingenu, que no impresiona , no hi dona por a ningú, es un home que quan hi tenia que matar volia que no sofriesen massa per a tindre els menys remordiments posibles, també hi era una mica extray per que al seu testament deia que deixaba lliure el pseudònim per a que un altre l´empleara com calia .

Montse:Hi era una dona que es preocupava poc pel oncle del seu marit, per l´´unic que va accedir a que l´´oncle Valentí hi anara a viure a sa casa durant les últimes setmanes de la seua vida hi era perque era ric i com le quedava poc de vida , el acollirlo a sa casa seria un punt a favor de ser els unics hereders de la seua fortuna, hi era una dona calculadora amb pocs sentiments, mal pensada i desconfiada , pensaba que quan la gent moria els comprimien i els utilitzaben per a fer la comida que venien al supermercat.

Amélia: Hi era una dona poc agraciada,lletja de pèl blanca, per això no trovaba marit, molt débil de salud , solitaria però amb bon cor , feia galletes per als xiquets de l´hospital, vivía sola a una casa freda i gegant , estimava molt al seu cosí.


Filomena:Hi era una dona que encara que servia per als estudis, el seu pare solament la deixava estudiar per a ser bona ama de casa, no es llevaba bé amb ell.Era una persona sumisa i que no estava interesada en casar-se però que per obediencia al seu pare acepta el seu casament concertat,ella va arribar a estimar el seu marit però el durà poc perque se´n ana a la guerra i va morir pronte, poc desprès la seua mare va morir enferma i ella sola tingué que ferse càrrect del gastos de la casa i del seu fill, els cas de setmana feia tartes de formatge i les venia , tot ho feia pel seu fill , inclús sacava temps per la vesprá per entrenar al seu fill i que axí no li pegaren a l´escola.Ella sempre cregué en el seu fill i prompte tot el mon també hi va creure.Encara que no hi va tindre bona sort en la vida , estava feliç en vore com de bé li anava al seu fill.

6.- ÈPOCA I DURADA DELS ESDEVENIMENTS NARRATS:
L´ època es difícil de dir-la, es tracta d ´una Barcelona irreal , futura, idealitzada, plena de elements fantàstics , es tracta d´un futur hipotétic en el cas de les dues primeres histories, en les altres dos, encara que es tracten de situacions irreals , amb elementes fantàstics crec que ocorreien en un pasta proper, al voltant de l´`epoca de l´Idependencia.
La durada dels fets, també hi se difícil d´aclarir, generalment son curts, al voltant de dos o tres dies en l´hisória de la “hiena” i la de “Vinc per donar fe”, en la de “Zero a Malthus” son uns quinze dies i en la de “Filomena Ustrell” son uns parells d´´anys , la duració de la vida de Filomena.

8.-VALORACIÓ PERSONAL
Ha sigut un llibre bastant ame en algunes històries però també massa pessat en altres, algunes eren molt interesants però altres , hi eren difíciles de entendre, ,massa complexes i per això es feien aborrides.El llibre ha esta bastant bé, no m´ha agradat tant com el del “Llenguatges de Pao” pero hi es entretingut ple de moralitats.L ´autor et fa reflexionar i pensar sobre temes com son la conciéncia humana, com la gent es deixa llevar pels rumors i els prejudicis o de que son capaz de fer els amics per un, també hi planteja teories de perquè el mon no està ple de extraterrestres o fins a que punt pot arribar les investigacions, apropant-nos a la inmortalització.Pense que l´autor hi es un home amb molta inmaginació, i molt culte que es preocupa per temes molt diversos i al que li agraden els elements fantàstic , que pensa en un mon futurista .
NOELIA MUÑOZ TOLEDO 22-C 11 de Mayo de 2008