Lectures de la tercera

wiki de 2n de bat per a presentar els treballs de lectura
Aquest espai s'ha creat amb la finalitat que publiqueu els treballs de lectura de la 3a avaluació. Entre tots llegireu dinou títols diferents d'autors reconeguts, des dels valencians Escartí, Torrent, Domínguez, Blasco Ibáñez, Coves... fins als més universals, Austen, Wilde, Steinbeck i Orton. Un panorama suficient per a endinsar-s'hi i compartir les troballes que hi feu amb els vostres companys. Per això serà necessari publicar en la pàgina del títol que us correspon el comentari i resum de l'obra que continga les següents característiques:

  1. Indicació del títol, de l'autor i l'editorial, així com de l'any de l'edició de l'exemplar que heu llegit.
  2. Tema general de l'obra, segons el vostre criteri, i possibles temes secundaris. Si l'obra planteja alguna moralitat, expliqueu-la. (5 línies aprox.)
  3. Breu argument de l'obra esmentant els noms propis dels principals protagonistes (20-25 línies)
  4. Quin tipus de narrador apareix en l'obra, (extern, intern i modalitats)?
  5. Caracterització de tres personatges, si més no, que els definisquen amb adjectius i pel seu comportament i actuacions.
  6. Època en què transcorre l'acció i durada aproximada de tots els esdeveniments narrats.
  7. Llocs principals que formen el marc en què transcorren els successos narrats.
  8. Valoració personal. Possibles apartats: és interessant, fàcil, amena, moralitzant, fantàstica, complexa, rica... Podeu relacionar-la amb altres lectures anteriors. Podeu imaginar-vos l'autor, les seues preocupacions, les denúncies que hi fa, la intencionalitat, etc. (10 línies aprox.)
  9. Convé que presenteu el vostre treball acompanyat d'una foto al·lusiva al llibre, al tema o a l'autor -en la part superior de l'escrit- i que el signeu en acabar-lo amb el nom, les inicials dels cognoms, el grup i la data en què el publiqueu al wiki.

En el cas dels llibres que contenen diverses històries, apliqueu el mateix esquema d'anàlisi a quatre dels relats i reduïu a la tercera part aproximadament les línies demanades dels apartats que les assenyalen.

RECOMANACIONS: Elaboreu el treball en word o en office per a conservar-lo. Quan el tingueu acabat, copieu i enganxeu el text a la pàgina del wiki i arregleu una mica la presentació dels apartats i els paràgrafs. D'aquesta manera evitareu possibles accidents i pèrdues del material que tant us costarà de redactar. Respecteu també l'ordre de col·locació dels treballs dels companys, sempre davall de l'últim publicat i feu en tot moment una anàlisi personal, sense copiar els altres. I per acabar, reviseu molt bé el vostre escrit final -podeu fer servir correctors ortogràfics- perquè és molt important mostrar la cura que un té a l'hora de presentar en públic un escrit com aquest.

El termini de presentació dels treballs al wiki finalitza el divendres dia 16 de maig.

Toni de la Torre.
26 d'abril de 2008