PortraitOfDorianGray.jpg

TÍTOL: EL RETRAT DE DORIAN GRAY
AUTOR: OSCAR WILDE
EDITORIAL:Llibres clau
EDICIÓ: Quarta edició publicada a setembre del 2005
TEMA GENERAL DE L'OBRA: El tema que planteja Oscar Wilde en aquesta obra es basa en la pregunta si l'allargament de la joventut , de les virtuts de l´home , allarga també la felicitat . Al llarg del llibre jo crec que deixa clar que no te res que vore perque en eixa època l'ànima estava molt relaccionada amb l'aspecte físic i com al actuar d'una manera concreta fa que se reflexe al rostre. Amb la historia que ocorre deixa clar que el rostre no es espill de l'ànima perque la corrupcio de l'ànima del protagonista no te res a vore amb el seu rostre . deixant clar que la prolongació d'una etapa a la vida no comporta el ser constantment feliç , sinò, l'angoixa i patiment d'esta.( si la satisfacció dels sentits es el mes important fins asoles desitjar no fer-se vell com el quadre)

RESUM DE L'OBRA :
L'obra comença quan un pintor anomenat Basil Hallward esta acabant el millor retrat que a fet, un retrat d'un jove , Dorian Gray acompanyats d'un home de caràcter filosófic i científic que es amic del pintor i açi es on conec Henry Wottom al jove Dorian i quan es tomen un descans per acabar del tot l'obra Henry comença a parlar en éll i le diu que éll no se donava conte, però, el més important de la vida era la joventut i quan Basil acaba el retrat diu que el que l'hi havia dit era cert que mentres éll es fera vell el quadre sempre sería jove, dient que fos com si cada segon el retrat l'estiguera robant una mica de la seua joventut i diu mig pregant que el fos jove per sempre i el retrat fos el que tinguera que envellir.Al final Dorian l'hi demana que le donase el retrat i basil diu que podia quedar-se'l .El seu caràcter canvia radicalment despres de coneíxer a Henry i es fan molt amics deixant de costat al pintor . Un dia buscant aventura, en consequencia al esperit que l'hi havia incultat Henry, va per carrers sense ningu proposit en concret fins que aplega a un teatre de segona i s'enamora d'una jove anomenada Sivyl Vane que actuava totes les tards i va a vore-la tots els dies a interpretar papels diferents fins que un dia va a parlar amb ella als bastidors i s'enamora ella també i mes tard le propossa matrimoni just despres de parlar amb Henry a la biblioteca . Un dia convida a Henry i a Basil a anar amb éll al teatre a vore-la i se sent despres de finlitzar l'obra decepcionat perque havia actuat molt malament d'una forma que no estava acostumat a vore-la i fa quedar mal amb els seus amics .Quan va anar a parlar en ella l'hi diu que havia actuat mal perque tot le semblava irreal que quan actuava no era la mateixa que abanç, i ja no podia fingir .depres de dir-li aixó éll diu que la deixava que ja no la volia i al dia seuent per Henry s'assabenta de que se havia suicitat i pensa que havia sigut per culpa seua, el pasa molt mal i s'enfona i Henry l'ajuda a recuperarse i le diu que se fora en éll al teatre quan torna ve al requadre que al rostre havia linies d'expressió de maldat que ell al seu rostre no tenía i el tapa . Al dia següent le visita Basil dient que le tornase el quadre per a posar-lo en una exposició i éll le diu que no se'l podia dur perque se l'havia donat i Basil el compren dient que la pintura asoles era pintura i no podia poasr-li una mica d'éll .Inmidiatament demana ajuda per a poasr el quadre d'alt del tot de la casa . Van passant els anys i éll sempre conserva perfectament la seua juventut mentres que el retrar del quadre es va deteriorant disfrutava de la seua bellesa mentres que anava veient com el quadre tenía arrugues senyal de que anava corrompent la seua ànima .Mentres a Londres circlaven tot tipus de conjetures . Al seu trenta-vuitè aniversari una nit amb molt de boira es va trobar amb Basil que s'anava a París i anen a la casa de Dorian i Basil le diu que se conten coses horribles d'ell ,però , que no s'el podía creure per que al seu rostre no havia marques d'una corrupció del seu ànima i éll comença a riure i le mostra el quadre i quan se dona conta del que pasa, le mata amb un ganivet . Per a desferse del cadàver le pide ajuda a un amic seu un científic Allan Campbell al començament diu que no ,però , despres acetpa amenaçant-lo i es desfa del cadàver mb àcid nítric . Despres Allan es suïcida per fer aixó. Al final de l'obra acava pensant en el mal que feia Henry quan parlava relaccionant tot el que le havia passat, puja a la habitació on estava el cuadre el punxa i séscolta un crit d'angoixa quan els criats es donen conta del apleguen al quart per el balcó i troben el recuadre ben possat on hi havia un jove i reconeixen el mort a terra per els anells que portava.
El tipus de narrador que predomina a l'obra es intern el narrador es Dorian Gray

CARACTERITZACIÓ DE TRES PERSONATGES :

DORIAN GRAY : Jove que té una gran bellessa i que desde el començament de l'obra Henry fa que canvie el seu caràcter i la seua manera de pensar, aquest personatge , el protagonista corrupteix la seua ànima fins al punt de que sols le interessa la seua bellessa i no pensa en les conseqüencies que tenen el seus actes .

BASIL HALLWARD : el pintor que dibuixa el retrat de Dorian Gray acava sent la seua millor obra , comença dient que éll havía possat una mica d'éll mateix al cuadre i acava dient que la pintura asoles es pintura i que no pots donar-li un ànima al cuadre , que no pot tindre un sentiment que asoles es pintura. Es preocupa molt per Dorian Gray per la seua evolució

HENRY WOTTOM : Amic de Dorian i Basil te un caràcter científic i molt filosófic és el que introdueix en el cap de Dorian eixa idea de que és més important la bellesa , els sentits que els seus actes . Sempre te respostes de tipus filosófic . Al llarg de tota l'obra permaneix amic de Dorian.

L'epoca en que ocorreix els fets es als segles xv111 i seglex1x els fets es desarrollen durant uns vint anys perque al final de l'obra quan el germà de Silvy Vane el troba diu que com minim el deuria de tindre 40 anys i al començament de l'obra te uns divuit.

Els llocs on ocorren els fets son Londres i els seus alrededors.

VALORACIÖ PERSONAL
M'ha agradat l'obra perque l'autor en aquest lloc Dorian Gray tracta de fer-nos conte de que el mes important no es la bellessa, que no es pot jutjar a un home pel seu rostre , pel físic que el mes important no son els sentis , sinò , els actes que tu fas i aixo es el que serveix per a jutjar a un home . No es pot allargar la felicitat allargant la joventut o cualquier altra cosa perque aixó no significa que pot assegurar una constant felicitat . No hi ha que portar a un extrem l'aspecte físic fins al punt que asoles ens fixem en aixó, i tenir una obsessió de alguna cosa que realment no siga tan important .


PEDRO ANGEL FIDEL
dorian_gray.pngTÍTOL: El retrat de Dorian Gray.

AUTOR: Oscar Wide

EDITORIAL: Edicions 3i4

EDICIÓ: Quarta edició , setembre de 2005TEMA DE L’OBRA: El tema principal del llibre és la corrupció humana i les seues conseqüències. El llibre part del famós dit popular: “el rostre és l’espill de l’ànima”, de manera que si una persona actua malament es reflecteix aquesta maldat al seu rostre.
Al protagonista de l’obra el lliberen precisament d’aixó, i, al contrari que tots els que li rodeen, i que ell va inducint a la corrupció, el seu rostre i el seu cos es manté jove, inocent i pur; i és precisament per aixó que no es penedís mai de tot el que ha fet.RESUM:

El llibre conta l’història d’un jove inocent, pur i ben plantat anomenat Dorian Gray, amic d’un pintor que l’hi està fent un retrat: Basil Hallward. Un de tants dies que Dorian està posant, Basil recibeix la visita del seu amic Henry Wotton, i aquest fa pensar molt a Dorian, dient-li que té que disfrutar de la seua joventut ara que encara pot fer-ho. El jove li dona la raó a Henry quan diu que la bellesa és una de les coses més valuoses, i diu que daria qualsevol cosa, inclós la seua ànima, perque el retrat envellera per ell. Influit per Henry, Dorian comença a disfrutar de la seua joventut, i s’enamora d’una jove actriu amb la que es vol casar, anomenada Sibyl Vane, però un bon diaque va a veure-la actuar i ella ho fa realment mal, Dorian es desencanta i trenca el seu comprimís. Al dia següent, Dorian mira el seu retrat i veu que ha canviat, que ara hi té una expresió de crueltat infinita, s’adona que el seu desitg s’havia cumplit i desideix tornar amb Sibyl perenmendar el seu error, però li diuen que s’ha suïcidat.
Al llarg del anys, Dorian segueix divirtent-se, anant a tabernes de mala mort per a fumar opi, freqüentant males companyies, i sempre és el retrat el que hi acarrea amb les arruges i les taces pròpies de l’edat i de les seues fechories. Un dia, quan Dorian quasi a complot els trenta-vuit anys, Basil el fa una visita, i li diu que circulen per Londres rumors sobre ell molt maligns i que vol escoltar en boca de Dorian que tot aixó que es diu és mentida. Dorian es riu i l’ensenya el quadre, per a després matar a Basil amb un ganivet i menaçar a Allan Campbell per a que es desfaça del cadáver. És ara quan apareiz el germà de Civil Vane, que vol matar Dorian per haver fet que la seua germana es suïcidara, però no ho aconsegueix perquè un caçador el mata per accident.
Al final del llibre, pareix que Dorian es penedís d’algunes de les coses que ha fet, però el retrat li ensenya que tan sols és hipocresia. Quan Dorian veu aixó, rasga amb unganivet el retrar per a intentar desfer-se d’ell. Quan els criats escolten el dril desesperat de Dorian i arriben a l’habitació, s’encontren que el retrat havia recobrat el seu esplendor, i que Dorian estava mort a terra amb un ganivet en el cor, i el rostre i el cos tot envellit i arrugat. Tan solos el van poder reconeixer pels anells que portava.
NARRADOR:Extern i omniscient, el narrador sap el que pensen els personatges.
PERSONATGES:

Dorian Gray: És el protagonista de l’història. De jove és inocent, però es va corronpint amb els anys fins a límits insospechats, i mai es penedís dels seus pecats, ja que gràcies al retrat, no té que portar a la seua esquena les conseqüències dels seus actes.


Henry Wotton: És una mica filosòfic, és amic de Dorian i també de Basil. La seua amistat amb Dorian Gray fa que tant el seu nom com el de la seua germana es veuen tacats. Pensa que la bellesa i la joventut és una de les coses més importants en la vida.


Basil Hallward: És amic de Dorian i de Henry. És un pintor una mica conegut i es assassinat per Dorian después de ver el retrat.Té una confianza plena en Dorian i no pensa que aquest és capaç de fer alguna cosa mala.ÈPOCA: L’història ocorreis al segle XIX, i dura quasi tota la vida de Dorian: aproximadament 25 anys.LLOC: L’història es narra a Londres, i alguna vegada apareixen els alrededors de la ciutat.


VALORACIÓ PERSONAL:

El llibre per a mi a sigut una mica pesat al principi, perquè encara que són interesants les coses que van ocorreguent, la manera de escriure que té l’autor el fa una mica pesat, però tot es conpensa al final de l’obra: quan he llegit les últimes llínies, una esgarrifança m’ha recoregut l’esquena i ha fet que recapacitara molt sobre el que l’autor ens vol dir.
Jo m’imagine a l’autor, sense saber res d’ell, com un home que ja vell, anyora la seua joventut i se’n penedís una mica de les locures que ha fet de jove, i pense que amb aquest llibre també vol fer una crítica a la societat de l’època.


PAULA G. I.22C